พรหมโลก...ที่สุดแห่งขุนเขาหลวง (2 วัน 1 คืน)

นครศรีธรรมราช,ประเทศไทย

Private tour

พรหมโลกเป็นชุมชนที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ทั้งนํ้าตก ป่า เขา มียอดเขาที่สูงที่สุดในภาคใต้ มีลําคลองไหลผ่าน สามารถเล่นนํ้าได้ตลอดทั้งปี มีอาหารท้องถิ่นแสนอร่อยปรุงจากผักและสมุนไพรพื้นบ้าน คนในชุมชนส่วนใหญ่มีอาชีพทำสวนผลไม้ เช่น เงาะ ทุเรียน  และทําสวนยาง ซึ่งใช้เป็นเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติ 


สัญญาณโทรศัพท์
ไฟฟ้า 24/7
พักกับเจ้าของบ้าน

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 

บ่าย
12.30 น.
พบกัน ณ ที่ทําการชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนพรหมโลก จังหวัดนครศรีธรรมราช ชุมชนที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยผลไม้หลากหลายชนิดที่เมื่อมาเยือนแล้วต้องลิ้มลอง!

อร่อยไปกับอาหารกลางวันเมนูปักษ์ใต้จากฝีมือแม่ๆ เช็คอินเข้าบ้านพัก และเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดลําลองพร้อมลุย!

สนุกกับกิจกรรมเพ้นท์ผ้าบาติก ออกแบบลวดลายผ้าด้วยตนเอง ซึ่งจะมีเพียงผืนเดียวในโลกเท่านั้น!

กระโดดขึ้นรถสองแถวคู่ใจประจําบ้านไปยังนํ้าตกพรหมโลก

 • ผจญภัยบนเส้นทางศึกษาธรรมชาติของอุทยานแห่งชาติเขาหลวง
 • แวะสวนสมรมระหว่างทางลงเขา เพื่อเรียนรู้การทำสวนผลไม้ผสมผสานของชาวใต้
 • กระโดดเล่นนํ้าคลายร้อนที่น้ำตกพรหมโลก

*หมายเหตุ: ช่วงฤดูฝน จะไม่สามารถเดินป่าและเล่นน้ำตกได้ เนื่องจากอาจมีน้ำป่าไหลหลาก ซึ่งจำเป็นต้องปรับเส้นทางให้เล่นน้ำที่บริเวณลำธารวังปลาแงะแทน
กลับเข้าที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย

เย็น

ลิ้มรสอาหารเย็นสไตล์ปักษใต้แสนอร่อย และราตรีสวัสดิ์

Add-on (exclusion): ชมการแสดงรำมโนราห์ การแสดงพื้นบ้านของทางภาคใต้จากเด็กๆ ในชุมชน

 

วันที่ 2

เช้า
อรุณสวัสดิ์ สูดอากาศอันสดชื่นและทานอาหารเช้า ณ บ้านพักโฮมสเตย์
สนุกกับการปั่นจักรยานรอบชุมชน เรียนรู้วิถีชีวิตผู้คนที่อยู่ติดเทือกเขาหลวง

 • ชมฟาร์มเห็ดของชุมชน พร้อมเรียนรู้กระบวนการเพาะเห็ด
 • แวะวังปลาแงะ ตื่นตากับความอลังการของปลาที่แหวกว่ายเต็มลำธารและธรรมชาติสีเขียวชอุ่ม

10.30 น.
อําลาชุมชนพรหมโลก ทิ้งไว้เพียงรอยเท้า เก็บเอาความประทับใจและความทรงจำดีๆ

 

สิ่งที่ไม่รวมในโปรแกรม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล
 • อาหารและเครื่องดื่มที่นอกเหนือจากที่ระบุในโปรแกรม
 • กิจกรรมเสริม (Add-on)
 • รถรับ-ส่งระหว่างสนามบินหรือโรงแรมในตัวเมืองนครศรีธรรมราชกับจุดนัดพบ

บริการและกิจกรรมเสริม (Add-on)

 • รถตู้รับ-ส่งระหว่างสนามบินหรือโรงแรมในตัวเมืองนครศรีธรรมราชกับจุดนัดพบ เดินทางได้ 8 ท่านต่อหนึ่งคัน 2,000 บาท ต่อเที่ยว  
 • รถสองแถวรับ-ส่งระหว่างสนามบินหรือโรงแรมในตัวเมืองนครศรีธรรมราชกับจุดนัดพบ เดินทางได้ 8 ท่านต่อหนึ่งคัน  1,000 บาท ต่อเที่ยว
 • มัคคุเทศก์ภาษาอังกฤษ 1 ท่านต่อนักท่องเที่ยวจำนวน 8 คน 2,500 บาท ต่อวัน
 • การแสดงพื้นบ้านมโนราห์ระหว่าทานอาหารค่ำ เพิ่ม  2,500 บาท ต่อชุด
สิ่งที่รวมในโปรแกรม
 • ยานพาหนะภายในชุมชน
 • อาหารตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม (เช้า 1 มื้อ / กลางวัน 1 มื้อ / เย็น 1 มื้อ)
 • ที่พักโฮมสเตย์ 1 คืน
 • กิจกรรมตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
 • ผู้สื่อความหมายของชุมชน
 • ประกันภัยการเดินทาง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 
ข้อเสนอแนะ
 • สวมเสื้อผ้าที่ใส่สบายและรองเท้าที่กะทัดรัด เช่น รองเท้าผ้าใบ
 • เตรียมอุปกรณ์ป้องกันแสงแดด เช่น แว่นกันแดด ครีมกันแดด หมวก และร่ม
 • หลีกเลี่ยงการนําของมีค่าติดตัวไปในระหว่างทริป
 • ปฏิบัติตามคําแนะนําของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด
 • *ราคานี้ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน

จองโปรแกรมท่องเที่ยว

ใส่รายละเอียดเพื่อจองโปรแกรมท่องเที่ยว

(e.g. ชื่อ สกุล, วันเกิด, ประเทศ)

พรหมโลก...ที่สุดแห่งขุนเขาหลวง (2 วัน 1 คืน)

ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว

วิธีการใช้งาน ?

ขั้นตอนการจองโปรแกรมการท่องเที่ยว

ค้นหา

ค้นหาทริปที่ถูกใจ

จอง

กรอกรายละเอียด

จ่าย

ชำระเงิน เพื่อยืนยันการจอง

ลุย!

ไปเที่ยวกัน!