ชุมชนพรหมโลก นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช,ประเทศไทย

Private tour

พรหมโลกเป็นชุมชนที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ทั้งนํ้าตก ป่า เขา มียอดเขาที่สูงที่สุดในภาคใต้ มีลําคลองไหลผ่าน สามารถเล่นนํ้าได้ตลอดทั้งปี มีอาหารท้องถิ่นแสนอร่อยปรุงจากผักและสมุนไพรพื้นบ้าน คนในชุมชนส่วนใหญ่มีอาชีพท ํ าสวนผลไม้ เช่น เงาะ ทุเรียน  และทําสวนยาง ซึ่งใช้เป็นเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติ 

สัญญาณโทรศัพท์
ไฟฟ้า 24/7

วันแรก 
13.00 น. นัดหมายกันที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เดินทางไปยังชุมชนพรหมโลกโดยรถสองแถวจากชุมชน  

13.30 น. เดินทางถึงที่ทําการชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนพรหมโลก พบปะพูดคุยกับตัวแทนชุมชน รับประทานอาหารกลางวันสไตล์ปักษ์ใต้

14.30 น. แยกย้ายเข้าบ้านพักโฮมสเตย์ เก็บสัมภาระ ทําความรู้จักกับพ่อแม่เจ้าของบ้าน เปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดลําลองพร้อมลุย  

15.30 น. ออกเดินทางจากบ้านพักโดยรถสองแถวคู่ใจประจําบ้านไปยังนํ้าตกพรหมโลก

16.00 น. ถึงเวลาลุย!! เดินเท้ากันต่อออกกําลังกายกันซักเล็กน้อย ท่องเที่ยวชุมชน เดินสวนสมรม เที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาหลวง และเล่นนํ้าตกพรหมโลก…นี่คือช่วงเวลาแห่งความสนุกสนาน ไม่มีอะไรดับร้อนได้ดีไปกว่าการกระโดดนํ้าอีกแล้ว

18.00 น. เดินทางกลับบ้านพัก เพื่ออาบนํ้าและพักผ่อนตามอัธยาศัย รับประทานอาหารเย็นที่บ้านพัก กับหลากหลายเมนูท้องถิ่น รสชาติดีที่ปักษ์ใต้

19.30 น. กิจกรรมเพ้นท์ผ้าบาติค ถึงเวลาของการใช้ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ในการรังสรรค์ผ้าบาติคสีสันสดใสในสไตล์ของ ตัวเอง

วันที่สอง
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่บ้านพัก  

09.00 น. ปั่นจักรยานท่องเที่ยวชุมชนยามเช้า ชมกลุ่มเห็ด แวะวังปลาแงะ ตื่นตากับความอลังการของปลา ที่แหวกว่ายอาบแสงอาทิตย์ในยามเช้า  

10.30 น. กระโดดขึ้นสองแถวไปยังไปวัดเขาขุนพนม วัดเขาเก่าแก่มีตํานานเคียงคู่ชุมชนมายาวนาน

12.00 น. แยกย้ายรับประทานอาหารกลางวันที่บ้านพัก  

13.00 น. อําลาชุมชนพรหมโลก ออกเดินทางกลับไปยังตัวเมืองนครศรีธรรมราช 

 

คําแนะนําก่อนการเดินทาง

  • พักผ่อนให้เพียงพอ และฟิตร่างกายให้พร้อม
  • สิ่งที่ควรเตรียมไปด้วย เช่น กล้องถ่ายรูป ยาประจําตัว ร่ม หมวก แว่นกันแดด ครีมกันแดด เป็นต้น
  • การแต่งกาย ควรเป็นชุดที่สุภาพ
  • เลือกสวมรองเท้าที่กระชับ เหมาะกับการเดินเที่ยว แบบลุย ๆ เช่น รองเท้าผ้าใบ รองเท้าหุ้มส้น เป็นต้น
  • หากมีข้อจํากัดในเรื่องของ โปรแกรมการท่องเที่ยวหรือ กิจกรรมในโปรแกรม อาหาร โปรดแจ้ง Staff 

สิ่งที่รวมในโปรแกรม

  •  เดินทางโดยพาหนะท้องถิ่น รถสองแถวจากชุมชน
  • อาหาร จํานวน 3 มื้อ
  • ที่พักแบบโฮมสเตย์ จํานวน 1 คืน

หมายเหตุ

  • กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความ พร้อมของผู้ร่วมทริป ชุมชน และสภาพอากาศ 

จองโปรแกรมท่องเที่ยว

ใส่รายละเอียดเพื่อจองโปรแกรมท่องเที่ยว

1

ชุมชนพรหมโลก นครศรีธรรมราช

สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ

วิธีการใช้งาน

ขั้นตอนการจองโปรแกรมการท่องเที่ยว

ค้นหา

ค้นหาทริปที่ถูกใจ

จอง

กรอกรายละเอียด

จ่าย

ชำระเงิน เพื่อยืนยันการจอง

ลุย!

ไปเที่ยวกัน!