มาเป็นชาวดอยด้วยกันสักวันหนึ่ง (ไทใหญ่)

แม่ฮ่องสอน,ประเทศไทย

Join tour

ขุนเขารายล้อม ผืนป่าโอบกอด สายหมอกเคียงไหล่ นิยามกะทัดรัดของชุมชนแม่ละนาและชุมชนบ้านต่อแพ ที่ยังคงรักษาอัตลักษณ์ชาวไทใหญ่ควบคู่กับธรรมชาติอย่างลงตัว ทำให้ใครหลายคนที่มาเที่ยวพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า แม่ละนาและบ้านต่อแพเสมือนบ้านหลังที่สองของพวกเขา ด้วยรอยยิ้มพิมพ์ใจ ต้อนรับราวเครือญาติ และการกล่าวทักทายเป็นภาษาถิ่นราวมิตรสหาย คือความผ่อนคลายที่ใครหลายคนอยากพักใจไปกับสถานที่อบอุ่นในช่วงหยุดยาว หรือหากวันหยุดสั้นๆ ก็ไม่เลวที่จะเดินทางเข้ามาเรียนรู้วิถีชีวิตและสัมผัสความเป็นไทใหญ่ทั้งสองแห่งนี้ 

 • สัมผัสชุมชนแสนสงบที่รายล้อมด้วยขุนเขา
 • เยี่ยมชมน้ำตกวชิรธารและโครงการหลวงดอยอินทนนท์ 
 • ชื่นชมความงามของวัดต่อแพ
 • ร่วมกิจกรรมเรียนรู้สานหมวกกุ๊ปไต
 • ชมอนุสรณ์สถานมิตรภาพไทย-ญี่ปุ่น ขุนยวม 
 • สักการะพระธาตุดอยกองมู
 • เรียนรู้ภูมิปัญญาของชาวไทใหญ่ดั้งเดิม
   
สัญญาณโทรศัพท์
ไฟฟ้า 24/7
พักกับเจ้าของบ้าน

วันที่ออกเดินทาง: 16-18 พฤศจิกายน 2561 และ 22-24 กุมภาพันธ์ 2562
 

วันที่1 
ช่วงเช้า

 • พร้อมกันที่สนามบินเชียงใหม่ เตรียมตัวขึ้นดอยไปใช้ชีวิตแบบชาวดอยสักครั้ง
 • เดินทางไปสัมผัสชุมชนแสนสงบที่รายล้อมด้วยขุนเขา และผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ที่โอบกอดหมู่บ้านชาวไทใหญ่ ชุมชนที่ยังคงรักษาอัตลักษณ์ชาติพันธุ์และส่งต่อจากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่ง
 • ระหว่างทาง เยี่ยมชมน้ำตกวชิรธารและโครงการหลวงดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่
 • รับประทานอาหารกลางวัน
 • เดินทางไปยังหมุดหมายบ้านต่อแพ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ช่วงบ่าย 

 • ถึงบ้านต่อแพ แวะชื่นชมความงามของวัดต่อแพ ด้านในมีวัตถุโบราณล้ำค่าอยู่หลายชิ้น เช่น ตู้พระธรรมแกะสลัก พระพุทธรูป และที่โดดเด่นคือ ผ้าม่านกำมะหยี่อายุกว่า 150 ปี ที่ชาวพม่ามาถวายให้วัด ตัวผ้าม่านตกแต่งด้วยมุก ลูกปัด ทับทิมร้อยกว่าเม็ด
 • ซึบซับวัฒนธรรมของชาวไทยใหญ่ช้าๆ เพลินตากับชุดไทใหญ่ดั้งเดิม ที่ชาวบ้านจะแต่งไปวัดทุกวันพระหรือเวลามีงานพิธีสำคัญต่างๆ

ช่วงเย็น

 • รับประทานอาหารเย็นไทใหญ่ พร้อมชมการแสดงฟ้อนกิงกะหร่า การฟ้อนรำที่ผู้รำจะแต่งกายคล้ายครึ่งมนุษย์ครึ่งนก เสมือนเป็นกินนรและกินรีจากป่าหิมพานต์
 • พักผ่อนตามอัธยาศรัย


วันที่ 2
ช่วงเช้า 

 • รับประทานอาหารเช้า ณ บ้านพักโฮมสเตย์
 • ร่วมกิจกรรมเรียนรู้สานหมวกกุ๊ปไต หรือการทําหมวกสานของชาวไทใหญ่
 • เรียนรู้วิธีทำปานซอย การฉลุลวดลายบนแผ่นโลหะ 
 • รับประทานอาหารกลางวัน

ช่วงบ่าย

 • ชมอนุสรณ์สถานมิตรภาพไทย-ญี่ปุ่น ขุนยวม 
 • พาทุกท่านสักการะพระธาตุดอยกองมู และชมวิวเมืองแม่ฮ่องสอนอันงดงาม

ช่วงเย็น

 • เข้าที่พักและเก็บสัมภาระ 
 • รับประทานอาหารเย็น พักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่ 3
ช่วงเช้า 

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก ก่อนออกเดินทางไปบ้านแม่ละนา อ.ปางมะผ้า
 • เดินทางถึงบ้านแม่ละนา ร่วมกิจกรรมเรียนรู้ภูมิปัญญาของชาวไทใหญ่ดั้งเดิม 
 • การอีดน้ำมันงา คือการสกัดน้ำมันงาที่ชาวไทใหญ่สืบทอดภูมิปัญญานี้มาหลายชั่วคน ชาวบ้านจะสกัดน้ำมันงามาใช้ในการนวดผ่อนคลาย คล้ายทำสปา ส่วนกากงาจะเอาไปใช้ทำอาหาร
 • หีบอ้อย เครื่องมือทางภูมิปัญญาของชาวบ้านในการแยกน้ำอ้อยกับกากอ้อยออกจากกันด้วยการอีด กลายเป็นน้ำตาลธรรมชาติที่ชาวบ้านนิยมใช้ทำขนมพื้นบ้าน เช่น ขนมวง ขนมถาด ขนมอาละหว่า และข้าวมูลห่อ 
 • รับประทานอาหารกลางวันท้องถิ่น

ช่วงบ่าย

 • เดินทางเข้าตัวเมืองเชียงใหม่ แวะซื้อของฝาก
 • เดินทางไปสนามบินเชียงใหม่ และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
   

สิ่งที่ไม่รวมในโปรแกรม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล
 • อาหารและเครื่องดื่มที่นอกเหนือจากโปรแกรม
   

สิ่งที่รวมในโปรแกรม

 • พาหนะนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • กิจกรรมตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
 • โรงแรมที่พักตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
 • อาหารตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม (อาหารเช้า 2 มื้อ / อาหารกลางวัน 3 มื้อ / อาหารเย็น 2 มื้อ)
 • มัคคุเทศก์และผู้สื่อความหมายชุมชน
 • ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ทุนประกันท่านละ 1,000,000 บาท ความคุ้มครองตามเงื่อนไขของบริษัท
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
   

หมายเหตุ

 • เตรียมอุปกรณ์ป้องกันแสงแดด เช่น แว่นกันแดด ครีมกันแดด หมวก และร่ม
 • สวมเสื้อผ้าที่ใส่สบายและรองเท้าที่กะทัดรัด เช่น รองเท้าผ้าใบ
 • หลีกเลี่ยงการนำของมีค่าติดตัวไปในระหว่างทริป
 • ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด
   

จองโปรแกรมท่องเที่ยว

ใส่รายละเอียดเพื่อจองโปรแกรมท่องเที่ยว

1

มาเป็นชาวดอยด้วยกันสักวันหนึ่ง (ไทใหญ่)

สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ

วิธีการใช้งาน

ขั้นตอนการจองโปรแกรมการท่องเที่ยว

ค้นหา

ค้นหาทริปที่ถูกใจ

จอง

กรอกรายละเอียด

จ่าย

ชำระเงิน เพื่อยืนยันการจอง

ลุย!

ไปเที่ยวกัน!