มาเป็นนักปั่นสายกรีนด้วยกันสักวันหนึ่ง

นครศรีธรรมราช,ประเทศไทย

Join tour

พรหมโลกเป็นชุมชนที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ทั้งน้ำตก ป่าเขา อีกทั้งยังมียอดเขาที่สูงที่สุดในภาคใต้ คนในชุมชนส่วนใหญ่มีอาชีพ ทำสวนผลไม้ เช่น เงาะ ทุเรียน และทำสวนยาง ซึ่งใช้เป็นเส้นทางเดินป่าศึกษา ธรรมชาติได้ด้วย นอกจาก นี้ในชุมชนยังมีลำคลองไหลผ่าน สามารถเล่นน้ำ ได้ตลอดทั้งปี และมีอาหารท้องถิ่นแสน อร่อยปรุงจากผักและสมุนไพรพื้นบ้าน

 • สักการะพระธาตุเมืองนคร
 • ปั่นจักรยานเที่ยวชมธรรมชาติ
 • ปั่นจักรยานไปยังฟาร์มเห็ดชุมชน
 • ให้อาหารปลา ลงเล่นน้ำคลายร้อน ณ วังปลาแงะ 
 • เล่นน้ำตกพรหมโลก
 • รับประทานอาหารกลางวันแบบปิกนิกท่ามกลางป่าเขาหลวง
   
ห้องพักส่วนตัว
สัญญาณโทรศัพท์
ไฟฟ้า 24/7

วันที่ออกเดินทาง: 4-5 พฤศจิกายน 2018 และ 17-18 กุมภาพันธ์ 2019
 

วันแรก
ช่วงเช้า

 • พร้อมกันที่สนามบินนครศรีธรรมราช เตรียมตัวออกเดินทางไปเป็นนักปั่นสายกรีน สัมผัสธรรมชาติเขียวขจี ณ พรหมโลก
 • แวะสักการะพระธาตุเมืองนคร พระธาตุศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวคอนมายาวนาน
 • พร้อมรับประทานอาหารเที่ยง ณ โกปี๊ ที่แต่เดิมเป็นร้านน้ำชาเก่าแก่ที่สุดในจังหวัดนครศรีธรรมราช ปัจจุบัน พัฒนามาเป็นร้านอาหารที่มีชื่อเสียงด้วยรสชาติถูกปากคนคอนและผู้สัญจรไปมา

ช่วงบ่าย

 • เดินทางถึงชุมชนพรหมโลก พร้อมฟังประวัติความเป็นมาของชุมชน
 • ปั่นจักรยานเที่ยวชมธรรมชาติ เพลิดเพลินกับวิวสองข้างทางและเสียงนกตามแมกไม้
 • ปั่นจักรยานต่อไปยังฟาร์มเห็ดชุมชน เรียนรู้กระบวนการปลูกเห็ด พร้อมเก็บเห็ดมาทำอาหารเย็นกับแม่ๆ 
 • แวะพักเหนื่อยให้อาหารปลา ลงเล่นน้ำคลายร้อน ณ วังปลาแงะ 

ช่วงเย็น

 • พักเหนื่อยที่ก้นครัว ประกอบอาหารร่วมกับบรรดาแม่ๆ 
 • รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน อิ่มพุงด้วยฝีมือเราเอง

 

วันที่ 2
ช่วงเช้า

 • ตื่นเช้าย้อนวัยด้วยการทำอาหารใส่ปิ่นโตขึ้นไปทานเป็นมื้อเที่ยงของวันนี้
 • นั่งสองแถวไปยังน้ำตกพรหมโลก ชมบรรยากาศป่าดิบเขายามเช้า เดินผ่านสวนสมรม ศึกษาพืชพรรณธรรมชาติในป่า เที่ยวน้ำตก กระโดดน้ำเย็นๆ เล่นให้ชุ่มฉ่ำ
 • รับประทานอาหารกลางวันแบบปิกนิกท่ามกลางป่าเขาลำเนาธาร

ช่วงบ่าย

 • กลับมาจากน้ำตก อาบน้ำชำระกาย พร้อมเก็บสัมภาระ
 • อำลาชุมชน เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 

สิ่งที่ไม่รวมในโปรแกรม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล
 • อาหารและเครื่องดื่มที่นอกเหนือจากโปรแกรม
   

สิ่งที่รวมในโปรแกรม

 • พาหนะนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • กิจกรรมตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
 • โรงแรมที่พักตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
 • อาหารตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม (อาหารเช้า 1 มื้อ / อาหารกลางวัน 2 มื้อ / อาหารเย็น 1 มื้อ)
 • มัคคุเทศก์และผู้สื่อความหมายชุมชน
 • ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ทุนประกันท่านละ 1,000,000 บาท ความคุ้มครองตามเงื่อนไขของบริษัท
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
   

หมายเหตุ

 • เตรียมอุปกรณ์ป้องกันแสงแดด เช่น แว่นกันแดด ครีมกันแดด หมวก และร่ม
 • สวมเสื้อผ้าที่ใส่สบายและรองเท้าที่กะทัดรัด เช่น รองเท้าผ้าใบ
 • หลีกเลี่ยงการนำของมีค่าติดตัวไปในระหว่างทริป
 • ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด
   

จองโปรแกรมท่องเที่ยว

ใส่รายละเอียดเพื่อจองโปรแกรมท่องเที่ยว

1

มาเป็นนักปั่นสายกรีนด้วยกันสักวันหนึ่ง

สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ

วิธีการใช้งาน

ขั้นตอนการจองโปรแกรมการท่องเที่ยว

ค้นหา

ค้นหาทริปที่ถูกใจ

จอง

กรอกรายละเอียด

จ่าย

ชำระเงิน เพื่อยืนยันการจอง

ลุย!

ไปเที่ยวกัน!