มาเป็นชาวสวนด้วยกันสักวันหนึ่ง

นครศรีธรรมราช,ประเทศไทย

Join tour

เมืองคอนขึ้นชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งผลไม้ มีทั้งราชาและราชินีอย่างทุเรียนและมังคุด ชาวสวนที่ลานสกาและช้างกลางคือเจ้าของสวนผลไม้ที่เต็มไปด้วยต้นมังคุดและทุเรียนโบราณอายุหลายร้อยปี ซึ่งธรรมชาติ ใน 2 อำเภอนี้ยังคงอุดมสมบูรณ์ มีเขาเหมนสูงเสียดฟ้า เมฆหมอกขาวลอยปกคลุมยอดจนแลดูคล้ายภูเขาไฟฟูจิบนยอดเขาเหมนมีพันธุ์ไม้ท้องถิ่นหายาก เช่น รองเท้านารีพันธุ์คางกบใต้ ยามค่ำคืนเขาเหมนจะดำทะมึนและตั้งตระหง่านอยู่ใต้ท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดาวระยิบระยับ

 • แวะขอพรหลวงพ่อคล้าย ณ วัดสวนขัน
 • ทำขนมลาเพิ่มพลัง
 • ทำผ้ามัดย้อมจากสีเปลือกมังคุด
 • ชมวิวเขาเหมน นั่งชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า
 • นมัสการหลวงพ่อมังคุด ณ วัดเจดีย์
 • เที่ยวชมวังโบราณ 
 • เล่นน้ำตกวังไทรคลายร้อน
 • เดินทางไปยังสวนมังคุดร้อยปี
ห้องน้ำส่วนตัว
สัญญาณโทรศัพท์
ไฟฟ้า 24/7

วันที่ออกเดินทาง: 2-3 พฤศจิกายน 2561 และ 15-16 กุมภาพันธ์ 2562

วันที่ 1 
ช่วงเช้า

 • พร้อมกันที่สนามบินนครศรีธรรมราช และออกเดินทางไปเป็นชาวสวน ณ ลานสกา
 • ก่อนเดินทางไปยังลานสกา แวะขอพรหลวงพ่อคล้าย เกจิอาจารย์ผู้มีวาจาศักดิ์สิทธิ์ พร้อมฟังประวัติความเป็นมาของชุมชน ณ วัดสวนขัน
 • กิจกรรมเอาใจสายหวาน ทำขนมลาเพิ่มพลัง ขนมลาเป็นขนมถิ่นใต้ที่ใช้ประกอบพิธีสำคัญต่างๆ 

ช่วงบ่าย

 • ทำผ้ามัดย้อมจากสีเปลือกมังคุด ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสวนขันเกษตรยั่งยืน พร้อมสนุกกับกิจกรรมเล่นน้ำในลำธารคลายร้อน

ช่วงเย็น

 • ชมวิวเขาเหมน นั่งชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า
 • รับประทานอาหารเย็น
   

วันที่ 2
ช่วงเช้า

 • เดินทางไปยังวัดเจดีย์ นมัสการหลวงพ่อมังคุด พร้อมฟังประวัติความเป็นมาสถานที่แห่งนี้
 • เที่ยวชมวังโบราณ หนึ่งในโบราณสถานสำคัญของลานสกา

ช่วงบ่าย

 • เล่นน้ำตกวังไทรคลายร้อน เพิ่มพลังสดชื่นก่อนแปลงร่างเป็นชาวสวน
 • เดินทางไปยังสวนมังคุดร้อยปี ชมต้นทวดมังคุดที่ยังให้ผลมังคุดเนื้อหวาน พร้อมสนุกกับกิจกรรมเก็บมังคุด ชิมมังคุดสดๆ จากต้น
 • อำลาชุมชนและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ


สิ่งที่ไม่รวมในโปรแกรม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล
 • อาหารและเครื่องดื่มที่นอกเหนือจากโปรแกรม

สิ่งที่รวมในโปรแกรม

 • พาหนะนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • กิจกรรมตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
 • โรงแรมที่พักตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
 • อาหารตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม (อาหารเช้า 1 มื้อ / อาหารกลางวัน 2 มื้อ / อาหารเย็น 1 มื้อ)
 • มัคคุเทศก์และผู้สื่อความหมายชุมชน
 • ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ทุนประกันท่านละ 1,000,000 บาท ความคุ้มครองตามเงื่อนไขของบริษัท
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
   

หมายเหตุ

 • เตรียมอุปกรณ์ป้องกันแสงแดด เช่น แว่นกันแดด ครีมกันแดด หมวก และร่ม
 • สวมเสื้อผ้าที่ใส่สบายและรองเท้าที่กะทัดรัด เช่น รองเท้าผ้าใบ
 • หลีกเลี่ยงการนำของมีค่าติดตัวไปในระหว่างทริป
 • ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด
   

จองโปรแกรมท่องเที่ยว

ใส่รายละเอียดเพื่อจองโปรแกรมท่องเที่ยว

1

มาเป็นชาวสวนด้วยกันสักวันหนึ่ง

สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ

วิธีการใช้งาน

ขั้นตอนการจองโปรแกรมการท่องเที่ยว

ค้นหา

ค้นหาทริปที่ถูกใจ

จอง

กรอกรายละเอียด

จ่าย

ชำระเงิน เพื่อยืนยันการจอง

ลุย!

ไปเที่ยวกัน!