กระบี่อีกครั้ง ก็ยังมีเสน่ห์, เกาะกลาง (2 วัน 1 คืน)

กระบี่,ประเทศไทย

Private tour

ชุมชนเกาะกลาง ตั้งอยู่บนเกาะเล็กๆ กลางแม่นํ้ากระบี่ ห่างจากตัวเมืองไม่กี่นาที แต่ยังคงวิถีชีวิตแบบบ้านๆ ที่ยังมีเสน่ห์ ชาวบ้านส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ชุมชนแห่งนี้ มีทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์นํ้าและแหล่งอาหารตาม ธรรมชาติ ชาวบ้านประกอบอาชีพประมงมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ เกาะกลาง ยังเป็นแหล่งปลูกข้าวสังข์หยดคุณภาพดีของเมืองไทยอีกด้วย

 • สัมผัสกับคําว่านั่งเรือ 5 นาที วิถีเปลี่ยน
 • นั่งรถสามล้อเที่ยวในชุมชน
 • เยี่ยมชมแหล่งผลิตข้าวสังข์หยด ข้าวคุณภาพดีของชุมชน
 • อิ่มอร่อยกับกิจกรรมทําโรตีและอาหารแบบพื้นเมือง
 • นั่งเรือหัวโทงชมบรรยากาศยามเย็น 

สัญญาณโทรศัพท์
ไฟฟ้า 24/7
พักกับเจ้าของบ้าน

แผนการเดินทาง

วันที่ 1

เช้า
11.30 น. 

พบกัน ณ ท่าเรือเจ้าฟ้า จังหวัดกระบี่ กระโดดขึ้นเรือท้องถิ่น พร้อมออกเดินทางสู่ท้องทะเลไปยังชุมชนเกาะกลาง  จุดหมายปลายทางของเราในการเดินทางครั้งนี้

เดินทางถึงชุมชนเกาะกลาง ชุมชนที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ ท้องทะเลสีคราม วัฒนธรรมหลากหลาย

 • ขึ้นพาหนะยอดนิยมประจำชุมชน รถสามล้อ ชมวิวทิวทัศน์

บ่าย

อิ่มอร่อยไปกับอาหารกลางวันพื้นบ้านแสนอร่อยจากฝีมือแม่ๆ

 • ร่วมสนุกกับกิจกรรมทำผ้ามัดย้อมโดยใช้สีจากธรรมชาติ เทคนิคการมัดผ้าเพื่อสร้างสรรค์ลวดลายแปลกๆ    ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวได้
 • แวะศูนย์การเรียนรู้กลุ่มเรือชาวประมงท้องถิ่นจําลองเพื่อเรียนรู้ภูมิปัญญาของชาวบ้านเย็น

เย็น

ได้เวลาของหวานกันแล้ว ไปลิ้มลองโรตีนุ่มๆแสนอร่อยของชุมชน และมาทดลองนวดและทอดโรตีด้วยตัวท่านเอง

เช็คอิน ณ โฮมสเตย์ ร่วมพูดคุยกับเจ้าของบ้านเพื่อทำความรู้จักชุมชนอย่างลึกซึ้ง เก็บสัมภาระ และพักผ่อนตามอัธยาศัย

อิ่มอร่อยกับอาหารเย็นพื้นบ้าน และนอนหลับฝันดีท่ามกลางเสียงคลื่น


วันที่ 2

เช้า

เริ่มต้นวันใหม่ด้วยอาหารเช้าอร่อยๆ ที่โฮมสเตย์

สนุกกับการออกแบบโปสการ์ดจากสีธรรมชาติด้วยตัวเองที่ทำมาจากดอกไม้และใบไม้ภายในชุมชน และสามารถนำกลับบ้านเป็นของที่ระลึกหรือเขียนส่งถึงคนที่คิดถึงได้

11.00 น.
อําลาชุมชน ทิ้งเอาไว้เพียงรอยเท้า เก็บเอาความประทับใจและความทรงจำกลับไป

 

สิ่งที่ไม่รวมในโปรแกรม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล
 • อาหารและเครื่องดื่มที่นอกเหนือจากที่ระบุในโปรแกรม
 • รถรับ-ส่งระหว่างสนามบินหรือโรงแรมในตัวเมืองกระบี่กับจุดนัดพบ

บริการและกิจกรรมเสริม (Add-on)

 • รถตู้รับ-ส่งระหว่างสนามบินหรือโรงแรมในตัวเมืองกระบี่กับจุดนัดพบ เดินทางได้ 8 ท่าน ต่อหนึ่งคัน 800 บาท ต่อเที่ยว  
 • มัคคุเทศก์ภาษาอังกฤษ 1 ท่านต่อนักท่องเที่ยวจำนวน 8 คน 2,500 บาท ต่อวัน
 • มื้อเย็นแบบ Seafood พิเศษ เพิ่มท่านละ 200 บาท
สิ่งที่รวมในโปรแกรม
 • เรือข้ามฟากและรถสามล้อภายในชุมชน
 • อาหารตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม (เช้า 1 มื้อ / กลางวัน 1 มื้อ / เย็น 1 มื้อ)
 • ที่พักโฮมสเตย์ 1 คืน
 • กิจกรรมตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
 • ผู้สื่อความหมายของชุมชน
 • ประกันภัยการเดินทาง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 
ข้อเสนอแนะ
 • การแต่งกายควรเป็นชุดที่สุภาพ สวมกางเกงขายาวคลุมเข่าและเสื้อมีแขน
 • เลือกสวมรองเท้าที่กระชับเหมาะกับการเดินเที่ยวแบบลุยๆ เช่น รองเท้าผ้าใบ รองเท้าหุ้มส้น เป็นต้น
 • ไม่นําเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และเนื้อหมูเข้าไปภายในชุมชน
 • ให้ความเคารพต่อสถานที่ กฎระเบียบของชุมชน และเจ้าของบ้าน
 • เตรียมอุปกรณ์ป้องกันแสงแดด เช่น แว่นกันแดด ครีมกันแดด หมวก และร่ม
 • หลีกเลี่ยงการนําของมีค่าติดตัวไปในระหว่างทริป
 • ปฏิบัติตามคําแนะนําของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด
 • *ราคานี้ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน

จองโปรแกรมท่องเที่ยว

ใส่รายละเอียดเพื่อจองโปรแกรมท่องเที่ยว

(e.g. ชื่อ สกุล, วันเกิด, ประเทศ)

กระบี่อีกครั้ง ก็ยังมีเสน่ห์, เกาะกลาง (2 วัน 1 คืน)

ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว

วิธีการใช้งาน ?

ขั้นตอนการจองโปรแกรมการท่องเที่ยว

ค้นหา

ค้นหาทริปที่ถูกใจ

จอง

กรอกรายละเอียด

จ่าย

ชำระเงิน เพื่อยืนยันการจอง

ลุย!

ไปเที่ยวกัน!