ดอยผาหมี วิถีอาข่าชายแดน (2 วัน 1 คืน)

เชียงราย,ประเทศไทย

Private tour

บ้านผาหมี หมู่บ้านเก่าแก่ของชาวอาข่าแห่งนี้ยังมีวัฒนธรรมและประเพณีดั้งเดิมให้ ได้เรียนรู้ วิถีชีวิตชาวผาหมีดําเนินไปอย่างเรียบง่าย ผู้คนใช้ชีวิตท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงาม ล้อมรอบไปด้วยแนวทิวเขา อากาศเย็นสดชื่นตลอดทั้งปี บ้านผาหมีมีพืชผลทางการเกษตร หลากหลายอย่างเช่น ลิ้นจี่ ลองกอง และกาแฟ ที่นี่ มีกาแฟอาราบิก้ารสชาติดีมาก

 • จิบกาแฟผาหมี
 • ชมวิว ณ จุดชมวิว กม. 12
 • ค้นหาที่มาของชื่อผาหมี
 • รับประทานอาหารอาข่า
 • โล้ชิงช้าอาข่าที่ลานวัฒนธรรม 

สัญญาณโทรศัพท์
ไฟฟ้า 24/7
พักกับเจ้าของบ้าน

แผนการเดินทาง

วันที่ 1

บ่าย
14.00 น.
พบกัน ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวบ้านผาหมี ชุมชนผาหมี จังหวังเชียงรายเมือง ไปตามล่าหาน้องหมีกัน
ทำกิจกรรมระบายสีลูกสะบ้า เป็นของที่ระลึกสุดพิเศษไม่ซ้ำใครในโลก
เข้าโฮมสเตย์ และพักผ่อนตามอัธยาศัย
ขึ้นรถกระบะ ไปตามล่าหาหมีและเพลิดเพลินไปกับวิวสวยๆ ตลอดทาง

 • ชมวิวทิวทัศน์ที่จุดชมวิว กม. 12 ณ
 • โล้ชิงช้าแบบฉบับอาข่า กิจกรรมสำหรับคนชอบความท้าทาย

เย็น
ทานอาหารเย็นสไตล์อาข่า
ราตรีสวัสดิ์ ผ่อนคลายท่ามกลางธรรมชาติ

 

วันที่ 2 

เช้า
อรุณสวัสดิ์ ทานอาหารเช้าท่ามกลางขุนเขา
จิบกาแฟที่ร้านกาแฟดอยผาหมีในบรรยากาศขุนเขาห้อมล้อม  พร้อมฟังเรื่องเล่ากาแฟพระราชทานแห่งดอยผาหมี

กิจกรรมเสริม (Add-on): เรียนรู้เรื่องกาแฟแบบเจาะลึกถึงแก่นทุกขั้นตอน พร้อมทั้งลองดริปกาแฟด้วยตัวเอง

ร่วมพิธีสู่ขวัญผู้มาเยือน รับคำอวยพรและไข่แดงจากแม่ๆ ในชุดอาข่า

บ่าย
ทานอาหารกลางวันพื้นถิ่น

13.30 น.
อําลาชุมชนผาหมี  ทิ้งเอาไว้เพียงรอยเท้า เก็บเอาความสุขและความประทับใจกลับบ้าน

 

สิ่งที่ไม่รวมในโปรแกรม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล
 • อาหารและเครื่องดื่มที่นอกเหนือจากที่ระบุในโปรแกรม
 • กิจกรรมเสริม (Add-on)
 • รถรับ-ส่งระหว่างสนามบินหรือโรงแรมในตัวเมืองเชียงรายกับจุดนัดพบ

บริการและกิจกรรมเสริม (Add-on)

 • รถตู้รับ-ส่งระหว่างสนามบินหรือโรงแรมในตัวเมืองเชียงรายกับจุดนัดพบ เดินทางได้ 8 ท่านต่อหนึ่งคัน 2,000 บาท ต่อเที่ยว
 • รถกระบะรับ-ส่งระหว่างสนามบินหรือโรงแรมในตัวเมืองเชียงรายกับจุดนัดพบ เดินทางได้ 6 ท่านต่อหนึ่งคัน 1,800 บาท ต่อเที่ยว  
 • มัคคุเทศก์ภาษาอังกฤษ 1 ท่านต่อนักท่องเที่ยวจำนวน 8 คน 2,500 บาท ต่อวัน
 • ทดลองดริปกาแฟแบบดั้งเดิม พร้อมเรียนรู้เรื่องกาแฟแบบเจาะลึก 2,500 บาทต่อกรุ๊ป (1 กรุ๊ปไม่เกิน 10 คน)
สิ่งที่รวมในโปรแกรม
 • ยานพาหนะภายในชุมชน
 • อาหารตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม (เช้า 1 มื้อ / กลางวัน 1 มื้อ / เย็น 1 มื้อ)
 • ที่พักโฮมสเตย์ 1 คืน
 • กิจกรรมตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
 • ผู้สื่อความหมายของชุมชน
 • ประกันภัยการเดินทาง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ข้อเสนอแนะ
 • สวมเสื้อผ้าที่ใส่สบายและรองเท้าที่กะทัดรัด เช่น รองเท้าผ้าใบ
 • เตรียมอุปกรณ์ป้องกันแสงแดด เช่น แว่นกันแดด ครีมกันแดด หมวก และร่ม
 • หลีกเลี่ยงการนําของมีค่าติดตัวไปในระหว่างทริป
 • ปฏิบัติตามคําแนะนําของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด

จองโปรแกรมท่องเที่ยว

ใส่รายละเอียดเพื่อจองโปรแกรมท่องเที่ยว

(e.g. ชื่อ สกุล, วันเกิด, ประเทศ)

ดอยผาหมี วิถีอาข่าชายแดน (2 วัน 1 คืน)

ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว

วิธีการใช้งาน ?

ขั้นตอนการจองโปรแกรมการท่องเที่ยว

ค้นหา

ค้นหาทริปที่ถูกใจ

จอง

กรอกรายละเอียด

จ่าย

ชำระเงิน เพื่อยืนยันการจอง

ลุย!

ไปเที่ยวกัน!