ดอยผาหมี วิถีอาข่าชายแดน

เชียงราย,ประเทศไทย

Private tour

บ้านผาหมี หมู่บ้านเก่าแก่ของชาวอาข่าแห่งนี้ยังมีวัฒนธรรมและประเพณีดั้งเดิมให้ ได้เรียนรู้ วิถีชีวิตชาวผาหมีดําเนินไปอย่างเรียบง่าย ผู้คนใช้ชีวิตท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงาม ล้อมรอบไปด้วยแนวทิวเขา อากาศเย็นสดชื่นตลอดทั้งปี บ้านผาหมีมีพืชผลทางการเกษตร หลากหลายอย่างเช่น ลิ้นจี่ ลองกอง และกาแฟ ที่นี่ มีกาแฟอาราบิก้ารสชาติดีมาก

 • จิบกาแฟผาหมี
 • ชมวิว ณ จุดชมวิว กม. 12
 • ค้นหาที่มาของชื่อผาหมี
 • รับประทานอาหารอาข่า
 • โล้ชิงช้าอาข่าที่ลานวัฒนธรรม 
สัญญาณโทรศัพท์
ไฟฟ้า 24/7
พักกับเจ้าของบ้าน

09.30 น. พร้อมกันที่จุดนัดพบ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวบ้านผาหมี ทําความรู้จักกับพี่ๆ ตัวแทนชุมชนที่มารอ ต้อนรับ ฟังเรื่องราวความเป็นมาเป็นไปของชุมชน
09.45 น. จิบกาแฟและชมบรรยากาศที่ร้านกาแฟดอยผาหมี จากนั้นลองดริปกาแฟเอง พร้อมฟังเรื่องเล่า กาแฟพระราชทานแห่งดอยผาหมี
10.30 น. โดดขึ้นรถกระบะพร้อมไปผจญภัย ชมวิวสวยๆ และเรียนรู้วิถีชีวิตของคนในชุมชน

 • ชมวิวทิวทัศน์ที่จุดชมวิว กม. 12 ณ ที่แห่งนี้ เราจะมาตามหา ‘หมี’ ที่มาของชื่อผาหมีกัน
 • แปลงร่างเป็นชาวสวน เดินตามพี่ๆ เข้าสวนผลไม้ที่ปลูกพืชหมุนเวียนตามฤดูกาล มาดูว่าวันนี้จะมีผลไม้ชนิดไหนให้เราได้ทานกัน

12.00 น. รับประทานอาหารสไตล์อาข่าที่ร้านกาแฟดอยผาหมี
13.00 น. โล้ชิงช้าแบบฉบับอาข่า ณ ลานวัฒนธรรม กิจกรรมนี้คนชอบความท้าทายห้ามพลาด!
14.00 น. ระบายสีลูกปัดข้อมือ ลูกสะบ้า นํ้าเต้า นํากลับไปเป็นของที่ระลึกจากชุมชน
15.30 น. อําลาชุมชนและเดินทางกลับ 
 

หมายเหตุ หากไม่สามารถทํากิจกรรมนอกพื้นที่ได้ตามโปรแกรมที่วางไว้ Local Alike จะจัดเตรียมกิจกรรมสํารองภายในอาคาร เพื่อให้ผู้ร่วมทริปทุกท่านยังคงได้รับประสบการณ์ท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างลึกซึ้ง

สิ่งที่รวมในโปรแกรม

 • อาหารกลางวัน
 • กิจกรรมตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
 • พาหนะนําเที่ยวในชุมชน
 • ผู้สื่อความหมายของชุมชน
 • ประกันภัยการเดินทาง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

หมายเหตุ

 • เตรียมอุปกรณ์ป้องกันแสงแดด เช่น แว่นกันแดด ครีมกันแดด หมวก และร่ม
 • สวมเสื้อผ้าที่ใส่สบายและรองเท้าที่กะทัดรัด เช่น รองเท้าผ้าใบ
 • หลีกเลี่ยงการนําของมีค่าติดตัวไปในระหว่างทริป
 • ปฏิบัติตามคําแนะนําของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด

จองโปรแกรมท่องเที่ยว

ใส่รายละเอียดเพื่อจองโปรแกรมท่องเที่ยว

1

ดอยผาหมี วิถีอาข่าชายแดน

สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ

วิธีการใช้งาน

ขั้นตอนการจองโปรแกรมการท่องเที่ยว

ค้นหา

ค้นหาทริปที่ถูกใจ

จอง

กรอกรายละเอียด

จ่าย

ชำระเงิน เพื่อยืนยันการจอง

ลุย!

ไปเที่ยวกัน!