head_text_img

การท่องเที่ยวโดยชุมชน คืออะไร

การท่องเที่ยวโดยชุมชน ในมุมมองของคุณ คืออะไร

มาทำความรู้จัก การท่องเที่ยวโดยชุมชนกัน

ท่องเที่ยวโดยชุมชน
คืออะไร
มารู้จักกัน

Promotion

สินค้าท้องถิ่น

ผลิตภัณฑ์ชุมชนคุณภาพที่ผ่านการคัดสรรมาอย่างดี
ตุ๊กตาหมีพื้นเมืองอาข่า

เอกลักษณ์ของเครื่องแต่งกายประจำชาติพันธุ์อาข่า ชุมชนผาหมี จ.เชียงราย ปักด้วยลวดลายสัญลักษณ์อันเป็นมงคลกับชีวิต ปักด้วยงานฝีมือจากชาวบ้านชุมชนผาหมีและใกล้เคียง ถือเป็นการร่วมรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งมอบให้คุณค่าจากวัฒนธรรมผ่านศิลปะบนผืนผ้าให้สืบทอดและคงอยู่ต่อไป

สินค้ามีจำหน่ายบนเที่ยวบินของสายการบินไทยแอร์เอเชียเท่านั้น

ดูรายละเอียด

กระเป๋าใส่เหรียญ

กระเป๋าเอนกประสงค์ปักด้วยฝีมือลวดลายของชาวอาข่า ชุมชนผาหมี จ.เชียงราย ที่รวมตัวกันตั้งใจรังสรรค์สินค้าชุมชนที่มีคุณค่าควรคู่แก่การอนุรักษ์

สินค้ามีจำหน่ายบนเที่ยวบินของสายการบินไทยแอร์เอเชียเท่านั้น

ดูรายละเอียด

ผ้าคาดผมชุมชนผาหมี

ผ้าคาดผมที่ผสมผสานลวดลายที่เป็นสัญลักษณ์จากชาติพันธุ์อาข่าชุมชนผาหมี จ.เชียงรายที่บรรจงปักลายเพื่อแสดงความเป็นเอกลักษณ์และส่งต่อคุณค่าทางวัฒนธรรมดั้งเดิมให้คงอยู่

สินค้ามีจำหน่ายบนเที่ยวบินของสายการบินไทยแอร์เอเชียเท่านั้น

ดูรายละเอียด

แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน
Journey-D แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน

Partnership

วิธีการใช้งาน ?

ขั้นตอนการจองโปรแกรมการท่องเที่ยว

ค้นหา

ค้นหาทริปที่ถูกใจ

จอง

กรอกรายละเอียด

จ่าย

ชำระเงิน เพื่อยืนยันการจอง

ลุย!

ไปเที่ยวกัน!